RIG SERVICE

rig-service

 Managementul performant pe care il dezvoltam reprezinta serviciile efectuate utilizand cele mai noi tehnologii pentru atingerea nivelului maxim din punct de vedere tehnic, calitativ si al nivelului de performanta.
    Acest lucru implica utilizarea strategiilor de masurare a performantelor si a standardelor pentru stabilirea tintelor si obiectivelor de performanta, prioritatilor si alocarea resurselor, informarea conducerii despre nevoia de imbunatatire si schimbare a politicii de calitate sau redirectionarea programelor pentru atingerea obiectivelor si imbunatatirea calitatii serviciilor prestate.

rig

    Pentru proiectul in lucru se vor urma la cel mai inalt nivel pasii de mai jos:
    1. Documentarea pentru analiza a procesului aflat in derulare;
    2. Masurarea procesului in derulare si dezvoltarea unei baze. Masurile pot fi rezultate ale evaluarii clientului si ale evaluarii structurii organizationale.
     o Masurile in urma evaluarii clientului includ:
     – Satisfacerea clientului
     – Calitatea serviciilor
     – Durata de realizare
     – Corectitudinea comenzilor clientului, etc.
     o Masurile in urma evaluarii structurii organizationale pot fi:
     – Utilizarea resurselor
     – Nivelul de utilizare a serviciilor disponibile
     – Costul per unitate pentru dezvoltare, etc.
    3. Aprobarea procesului documentat aflat in derulare si asigurarea ca masurile sunt corespunzatoare.
    4. Adoptarea de noi masuri pentru procesul bazat pe obiective organizationale de perspectiva.
    5. Analizarea procesului documentat in vederea imbunatatirii. Aceasta, impreuna cu documentarea procesului, poate fi cea mai importanta etapa in realizarea proiectului.
    6. Proiectarea si dezvoltarea modificarilor in proces pentru a obtine imbunatatirile dorite.
    7. Aprobarea proiectului pentru proces.
    8. Implementarea noii modificari de proiect.
    9. Revizia si masurarea rezultatelor noii modificari a procesului: masurarea in contrast cu masurarile de baza intr-un interval de timp specificat.

Website : Rig Service