UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA

universitatea-maritima-constanta

Universitatea Maritimă din Constanţa este o institutie de învatamânt superior si de cercetare, o comunitate academica formata din cadre didactice, cercetatori, personal didactic auxiliar, studenti, personal tehnic si administrativ.
Universitatea Maritimă din Constanţa funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere în acord cu cadrul legal stabilit de Constituţia României şi Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în 1999, de alte legi, precum şi de reglementările proprii.şi împărtăşeşte The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institution of Higher Education (1988), The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988), care aderă  la Declaraţia de la Bologna (1999).
Conducerea executivă a Universităţii este asigurată de Rector, asistat de doi prorectori, un cancelar al Senatului universitar, un director general administrativ şi de secretariatul general. Forul suprem de decizie este Senatul Universităţii, format din 25 de membrii(decani, prodecani, personalităţi ale vieţii academice, directori de departamente, reprezentanţi ai studenţilor) care se întâlneşte în sesiuni periodice şi în cadrul unor comisii permanente pentru luarea de decizii.
Consiliul de Administraţie al Universităţii asigură administrarea operativă a instituţiei; Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt executorii pentru catedre, departamente, facultăţi, institute de cercetare şi servicii

umc

Accreditation and collaboration

European  Maritime Safety  Agency EMSA 2006     

 BVQI – UKAS 2006

Studies

Master  studies                                

Maritime Transport

Ports & Marine Environment Engineering & Management

Maritime Transport Laws & Economy   

Electromechanical Engineering Advanced Technologies

Advanced Electrical Systems

Integrated Communication Systems

Website : Universitatea Maritima din Constanta