UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

universitatea-ovidius-constanta

 Ne mândrim cu un corp profesoral de excepţie, cu rezultate notabile în activitatea de cercetare şi un număr impresionant de absolvenţi ovidieni care, în fiecare an, îşi găsesc drumul spre o carieră de succes. 

     Universitatea „Ovidius” din Constanța, un veritabil pol de competivitate la nivel regional și național, se află în fața unei perioade de modernizare și dezvoltare în urma căreia își va spori prestigiul și va consolida poziția în elita instituţiilor universitare din România.

     Participarea studenților la elaborarea și luarea deciziilor care privesc asigurarea calităţii predării şi învăţării, organizarea studiilor şi condiţiile  unei autentice vieţi universitare, garantarea resurselor necesare pentru mobilitatea naţională şi internaţională a studenţilor, cercetătorilor şi personalului didactic, integrarea în cercetarea şi educaţia europeană, susţinerea unui sistem educaţional modern şi eficient, care să îşi aducă contribuţia la dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie, sunt câteva dintre direcțiile de bază ale următoarei perioade  de reconstrucție, care vor plasa Universitatea „Ovidius” din Constanța în categoria universităților de cercetare avansată și educație.

     Vom extinde serviciile sociale, culturale şi sportive pentru studenţi: spaţii de cazare moderne pentru  tinerii din alte localităţi, cantină-restaurant, o performantă bază sportivă, servicii de consiliere, cabinet medical, iar în același timp instituția îşi va consolida propriile mijloace de promovare prin crearea unui trust de presă.

     Împreună vom consolida o universitate performantă, cu vizibilitate internaţională şi cu o mare răspundere socială, competitivă, adaptată la dinamica mediului socio-economic. 

     Prin Universitatea noastră, Constanţa va deveni un centru universitar de înaltă ţinută, un oraş tineresc, centru universitar  care-şi clădeşte tradiţia. 

În acest sens, comunitatea academică ovidiană face apel către oamenii oraşului, către toţi confraţii de breaslă, de a-i sta alături în marile fapte la care este provocată să participe, de a încuraja  şi susţine nestrămutata noastră voinţă în mai binele şcolii universitare dobrogene.

ovidius

Accreditation and collaboration

ERASMUS

Leonardo da Vinci

Studies

Master  studies                                

Industrial engineering

Quality and certification in welded constructions   

Mechanical engineering

Optimizing ports and machine tools

Naval architecture

Engineering and management of naval equipments

Engineering and management

Engineering and management of production systems

Website : Universitatea Ovidius Constanta